Veelgestelde Vragen

Vragen over huiselijke woon- en zorgoplossingen voor mensen met dementie?
Vraag het Stichting Waardig Wonen.

Wie wonen er in een Waardig Wonen huis?

Mensen met dementie die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Mensen met een zorg indicatie VV5.

Wat doet de Stichting?

De Stichting coördineert en organiseert huurwoningen voor mensen met dementie die graag samen willen gaan wonen in een kleine setting (zo’n 4 á 5 mensen) en gezamenlijk de zorg willen inkopen.

Ik voorzie dat thuis blijven wonen straks niet meer mogelijk is. Moet ik al actie ondernemen?

U kunt beter in een vroeg stadium contact met ons opnemen. Zodat er tijd is om een verhuizing voor te bereiden. Zowel voor de formele zaken als voor uzelf. Het is ook mogelijk dat er een wachtlijst is.

Hoe neem ik contact op?

U kunt op deze pagina het contactformulier invullen, u kunt ons mailen of bellen. Wij horen graag van u!

Waar staan Waardig Wonen huizen?

Wij hebben een mooi huis in Wagenborgen en in februari openen we een flat in de Molukkenstraat in Groningn. Dit voorjaar hopen we een prachtige boerderij te openen in Jipsinghuizen, gemeente Vlagtwedde. Met de gemeente Groningen zijn we nog druk om op meerdere locaties in de stad te kunnen starten.

Ik woon nu zelf een mooi groot huis, kan daar iets mee?

Als u in een huis woont waar nog 3 of 4 mensen met dementie bij in kunnen wonen en er is nog een kamertje over waar een zorgverlener ‘s nachts kan slapen, is het zeker de moeite waard om contact met ons op te nemen!

Hoe kom ik aan een VV5 indicatie?

U kunt een indicatie aanvragen bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Het CIZ bekijkt of u recht heeft op de zorg die u wilt, een VV5 indicatie voor een PGB. Dat heet indicatiestelling. De casemanager of een medewerker van Stichting waardig Wonen helpen u daar graag bij.

Wat is een casemanager?

Iedereen bij wie de diagnose alzheimer of dementie is vastgesteld heeft recht op een casemanager en wordt vergoed vanuit de basisverzekering. U heeft hiervoor wel een verwijzing van uw huisarts nodig. Een casemanager is een onafhankelijke en vaste begeleider voor mensen met dementie én hun naasten. Een casemanager informeert, begeleidt, denkt mee, adviseert en regelt zorg. Zo helpt de casemanager om te gaan met de ziekte en met de gevolgen ervan in het dagelijks leven. Een casemanager kan u dus helpen bij het aanvragen van een indicatie bij het CIZ www.lentis.nl

Wat is een PGB en wie koopt de zorg in?

PGB staat voor Persoonsgebonden budget. Dit budget vragen wij aan bij het Menzis zorgkantoor. Met dit budget kan uw vertegenwoordiger in samenwerking met de coördinator van de Stichting zorg inkopen.

Overdag vaak zelfs 2 verzorgers hoe kan dat?

Al het geld uit het budget gaat naar de zorg. We hebben bijna geen overhead kosten. Daarnaast werken we met capabele maar informele zorgverleners en helpenden. Allen ZZP’ers .

Hoe wordt een huis ingericht?

Het huis wordt helemaal ingericht met de spullen van de 4 of 5 bewoners.

Wat kost wonen in een Waardig wonen huis?

De kosten zijn onder te verdelen in 2 groepen. Als eerste hebben we het PGB budget voor de zorg. Daar betaalt u een inkomensafhankelijke bijdrage over aan het CAK. Daarnaast betaaldt u kost en inwoning. Ook dit bedrag is afhankelijk van uw inkomen, de grote van uw kamer en de huur van het huis en is verdeeld in drie onderdelen. Het woondeel, gemiddeld ligt dit tussen de € 350,00 en de € 700,00. Het woonservice deel, wat gemiddeld ligt tussen de € 300,00 en de 550,00. Daarnaast hebben we het verbijfsarrangement.  Waaruit eten, drinken, uitstapjes en dergelijke betaald worden. Dit bedrag ligt rond de  € 550,00.  Is dit een probleem omdat u alleen een AOW heeft? Neemt u gerust contact met ons op.

Wat wordt betaald uit de pot kost en inwoning?

Alle dagelijkse levensmiddelen, overige zorgkosten (verbandmiddelen, dieetvoeding e.d.) uitstapjes (entree bewijzen en reiskosten daarvoor) Alle woonlasten (financiering voor de eerste verbouwingskosten, huur, gas, elektra, servicekosten, schoonmaakkosten e.d.) Overige personeelskosten (bijscholing, werk reiskosten, teambuilding, verjaardagen e.d.) en de coördinator. Verder een klein budget voor apparaatskosten, zoals pr (drukwerk en website), kantoormiddelen, vakliteratuur e.d.