Veelgestelde Vragen

Vragen over huiselijke woon- en zorgoplossingen voor mensen met dementie?
Vraag het Stichting Waardig Wonen.

Wie wonen er in een Waardig Wonen huis?

Mensen met dementie die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Mensen met een zorg indicatie.

Wat doet de Stichting?

De Stichting coördineert en organiseert huurwoningen voor mensen met dementie die graag samen willen gaan wonen in een kleine setting (zo’n 4 á 6 mensen) en gezamenlijk de zorg willen inkopen.

Ik voorzie dat thuis blijven wonen straks niet meer mogelijk is. Moet ik al actie ondernemen?

U kunt beter in een vroeg stadium contact met ons opnemen. Zodat er tijd is om een verhuizing voor te bereiden. Zowel voor de formele zaken als voor uzelf. Het is ook mogelijk dat er een wachtlijst is. U kunt zich aanmelden voor de gerealiseerde locaties maar als u graag in een andere gemeente wilt gaan wonen, dan kunt u dat ook aangeven. Wij gaan dan na of er een mogelijkheid kan komen – bij voldoende belangstelling – daar een Waardig Wonen – huis te realiseren

Hoe neem ik contact op?

U kunt op deze pagina het contactformulier invullen, u kunt ons mailen of bellen. Wij horen graag van u!

Waar staan Waardig Wonen huizen?

Wij hebben een huis in Winschoten (gemeente Oldambt) en in een appartementencomplex in de Molukkenstraat in Groningen. Wij overleggen in de gemeenten of daar een Waardig Wonen huis kan komen. In de gemeente Groningen wellicht ook in andere stadsdelen.

Ik woon nu zelf een mooi groot huis, kan daar iets mee?

Als u in een huis woont waar nog 3 of 4 of 5 mensen met dementie bij in kunnen wonen en er is nog een kamertje over waar een zorgverlener ‘s nachts kan slapen, is het zeker de moeite waard om contact met ons op te nemen!

Hoe kom ik aan een CIZ - indicatie?

U kunt een indicatie aanvragen bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Het CIZ bekijkt of u recht heeft op de zorg die u wilt, een indicatie voor een PGB. Dat heet indicatiestelling. u kunt dat zelf doen maar ook ondersteuning vragen van een deskundige bijv. een wijkverpleegkundige, een casemanager dementie of een medewerker van een sociaal wijkteam. U kunt ook een beroep doen op een medewerker van Stichting Waardig Wonen. Wij helpen u daar graag bij. Overigens kunt u zich ook laten ondersteunen door een onafhankelijke cliënt ondersteuner

Wat is een casemanager dementie?

Iedereen bij wie de diagnose dementie is vastgesteld heeft recht op een casemanager dementie; de kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering ZorgVerzekeringsWet. Een casemanager dementie is een onafhankelijke en vaste begeleider voor mensen met dementie én hun naasten. Een casemanager dementie informeert, begeleidt, denkt mee, adviseert en regelt zorg. Zo helpt de casemanager om te gaan met de ziekte en met de gevolgen ervan in het dagelijks leven. Een casemanager kan u dus helpen bij het aanvragen van een indicatie bij het CIZ. Er zijn ook thuiszorgorganisaties waarbij een verpleegkunidge de taak casemanagement dementie uitvoert. 

Wat is een PGB en wie koopt de zorg in?

PGB staat voor Persoonsgebonden budget. Dit budget vraagt u aan bij het zorgkantoor (voor de Provincie Groningen is dat Menzis). Met dit budget kan uw vertegenwoordiger in samenwerking met de coördinator van de Stichting zorg inkopen.

Overdag vaak zelfs 2 verzorgers hoe kan dat?

Al het geld uit het budget gaat naar de zorg. We hebben bijna geen overhead kosten. Daarnaast werken we met capabele maar informele zorgverleners en helpenden. Allen ZZP’ers .

Hoe wordt een huis ingericht?

Het huis wordt helemaal ingericht met de spullen van de bewoners.

Wat kost wonen in een Waardig wonen huis?

De kosten zijn onder te verdelen in 2 groepen. Als eerste hebben we het PGB budget voor de zorg. Daar betaalt u de lage inkomensafhankelijke bijdrage over aan het CAK. Daarnaast betaalt u kost en inwoning. Ook dit bedrag is afhankelijk van uw inkomen, de grote van uw kamer en de huur van het huis en is verdeeld in drie onderdelen. Het woondeel, gemiddeld ligt dit tussen de € 350,00 en de € 700,00. Hierbij is het mogelijk huurtoeslag aan te vragen zodat het wonen ook betaalbaar blijft. U kunt dat vergelijken met het huren van een woning van een woningcorporatie waarbij ook huurtoeslag mogelijk is. Het woonservice deel, wat gemiddeld ligt tussen de € 300,00 en de 550,00. Daarnaast hebben we het verblijfsarrangement.  Waaruit eten, drinken, uitstapjes en dergelijke betaald worden. Dit bedrag ligt rond de  € 550,00.  Is dit een probleem omdat u alleen een AOW heeft? Neemt u gerust contact met ons op.

Wat wordt betaald uit de pot kost en inwoning?

Alle dagelijkse levensmiddelen, overige zorgkosten (verbandmiddelen, dieetvoeding e.d.) uitstapjes (entree bewijzen en reiskosten daarvoor) Alle woonlasten (financiering voor de eerste verbouwingskosten, huur, gas, elektra, servicekosten, schoonmaakkosten e.d.) Overige personeelskosten (bijscholing, werk reiskosten, teambuilding, verjaardagen e.d.) en de coördinator. Verder een klein budget voor apparaatskosten, zoals pr (drukwerk en website), kantoormiddelen, vakliteratuur e.d.