Download hier het beleidsplan

ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling

De stichting is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarmee zijn wij een erkend goed doel en daar zijn wij trots op. Een Anbi stichting heeft meerdere voordelen. Onder andere belasting voordelen voor bedrijven en particulieren.

U kunt het voor ons mogelijk maken dat de bewoners een leuke dag hebben door een gift voor activiteiten of materialen. U kunt ook een donatie geven zodat ook ook mensen met een laag inkomen bij Waardig Wonen kunnen gaan en blijven wonen.

Officiële naam

Stichting Waardig Wonen

Publiek bekende naam

Waardig Wonen en soms ook wel ‘Baxhuizen’ of ‘Waardig Wonen huizen’.

Oprichting

Stichting Waardig Wonen is officieel opgericht op 21 september 2016.

Doelstellingen

Stichting Waardig Wonen heeft als doel om mensen met dementie zo waardig, veilig , gezellig, prettig en zo normaal mogelijk te laten wonen als het thuis (in eigen woning of huurwoning) niet meer mogelijk is. Meer informatie vindt u in het beleidsplan. Dit kunt u onderaan deze pagina downloaden.

KvK-nummer

66882370

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)

856738712

Rekeningnummer

NL77 RBRB 0954635108

Beleidsplan

Zie onderstaand vak voor het downloaden van het beleidsplan*.

Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor het vervullen van hun functie zoals het voorbereiden en bijwonen van bestuursvergadering of voor overige werkzaamheden. Zij krijgen uitsluitend een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Financiën

Waardig Wonen publiceert de begroting en de jaarrekening (financieel verslag) waarin de staat van baten en lasten is opgenomen elk jaar op de website.

Zie onderstaand vak voor het downloaden van de begroting*.

 

* Voor het downloaden en inzage van de begroting en het beleidsplan heeft u een PDF compatible programma nodig als Adobe Reader