Download hier het beleidsplan

ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling

De stichting is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarmee zijn wij een erkend goed doel en daar zijn wij trots op. Een Anbi stichting heeft meerdere voordelen. Onder andere belasting voordelen voor bedrijven en particulieren.

Officiële naam

Stichting Waardig Wonen

Publiek bekende naam

Waardig wonen en soms ook wel ‘Baxhuizen’ of ‘Waardig Wonen huizen’.

Oprichting

Stichting waardig Wonen is officieel opgericht op 21 september 2016.

Doelstellingen

Stichting Waardig Wonen heeft als doel om mensen met dementie zo waardig, veilig , gezellig, prettig en zo normaal mogelijk , tot hun einde, te laten wonen. Meer informatie vindt u in het beleidsplan. Dit kunt u onderaan deze pagina downloaden.

KvK-nummer

66882370

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)

856738712

Rekeningnummer

NL77 RBRB 0954635108

Beleidsplan

Zie onderstaand vak voor het downloaden van het beleidsplan*.

Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor het vervullen van hun functie zoals het voorbereiden en bijwonen van bestuursvergadering of voor overige werkzaamheden. Zij krijgen uitsluitend een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Baten en lasten

Gezien het jonge stadium van de Stichting kan er nog geen balans worden opgemaakt.

Zie onderstaand vak voor het downloaden van de begroting*.

 

* Voor het downloaden en inzage van de begroting en het beleidsplan heeft u een PDF compatible programma nodig als Adobe Reader

Download hier het beleidsplan

Download het Beleidsplan

Download hier het Jaarverslag van 2018

Download het Jaarverslag

Download hier het kwaliteitsplan van 2018

Download het Kwaliteitsplan