ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling

De stichting is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarmee zijn wij een erkend goed doel en daar zijn wij trots op. Een Anbi stichting heeft meerdere voordelen. Onder andere belasting voordelen voor bedrijven en particulieren.

U kunt het voor ons mogelijk maken dat de bewoners een leuke dag hebben door een gift voor activiteiten of materialen. U kunt ook een donatie geven zodat ook ook mensen met een laag inkomen bij Waardig Wonen kunnen gaan en blijven wonen.

Officiële naam

Stichting Waardig Wonen

Publiek bekende naam

Waardig Wonen en soms ook wel ‘Baxhuizen’ of ‘Waardig Wonen huizen’.

Oprichting

Stichting Waardig Wonen is officieel opgericht op 21 september 2016.

Doelstellingen

Stichting Waardig Wonen heeft als doel om mensen met dementie zo waardig, veilig , gezellig, prettig en zo normaal mogelijk te laten wonen als het thuis (in eigen woning of huurwoning) niet meer mogelijk is. Meer informatie vindt u in het beleidsplan, jaarplan en het jaarverslag. Zie hierna op deze pagina; u kunt deze voor u zelf downloaden.

KvK-nummer

66882370

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)

856738712

Rekeningnummer

NL77 RBRB 0954635108

Beleidsplan en Jaarplan met jaarverslag

Het beleidsplan wordt elke 4 jaar vastgesteld. Het beleidsplan is ook het kader voor het jaarplan en het jaarverslag dat elk jaar wordt gemaakt.

Beleidsplan Waardig Wonen 2020 – 2024

SWW Kwaliteitsverslag 2018-2023 en Jaarplan Kwaliteit 2024 – def

Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor het vervullen van hun functie zoals het voorbereiden en bijwonen van bestuursvergadering of voor overige werkzaamheden. Zij krijgen uitsluitend een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Financiën

Waardig Wonen publiceert de begroting en de jaarrekening (financieel verslag) waarin de staat van baten en lasten is opgenomen elk jaar op de website.  Met ingang van 2020 ook de ANBI jaarstukken.

Waardig Wonen – Jaarrekening 2023 DEF

ANBI 2023 Waardig Wonen Defintief

Jaarrekening 2022

ANBI 2022 Definitief

Jaarrekening 2021

ANBI Publicatie 2021 PDF

Jaarrekening 2020

ANBI publicatiestukken 2020-2019 def

Jaarrekening 2019 website

Jaarrekening 2018