Over Waardig Wonen: ‘Wonen als in een gezin.’

Stichting Waardig Wonen biedt kleinschalige,
huiselijke woonoplossingen voor mensen met dementie, met veel persoonlijke aandacht en zorg.

‘Wonen als in een gezin’

De ouders van Evelien Bax konden door hun dementie niet meer thuis wonen.
In de reguliere zorg vond Evelien niet de persoonlijke aandacht en zorg die ze voor haar ouders wenste.

Herkenbaar?
Stichting Waardig Wonen biedt kleinschalige, huiselijke woonoplossingen mensen met dementie. Een huis gewoon in de straat van en wijk of dorp. Een (t)huis voor vijf bewoners en een liefdevol zorgteam dat 24 uur per dag voor ze klaar staat. Met tijd voor een spelletje, een wandeling of een afspraak buiten de deur. Want waarom zou je je huiskamer niet meer uitkomen als je dementie hebt?

Wonen in een Waardig Wonen-huis

Op diverse locaties vind je de Waardig Wonen-huizen: aangepaste eengezinswoningen ingericht met meubels van de bewoners zelf. Bewoner worden in een Waardig Wonen-huis is mogelijk voor ouderen met een zorgindicatie voor dementie (zorgzwaartepakket 5 of VV5). Iedere bewoner betaalt mee aan de huur. Zorg wordt ingekocht met het persoonsgebonden budget. Stichting Waardig Wonen is een organisatie zonder winstoogmerk.

De waarden van Waardig Wonen

1.Eigenheid met inleving en respect
Ieder mens is uniek en heeft zijn eigen geschiedenis. Er zijn verschillen van elkaar in kennis en vaardigheden. Er is ruimte voor aandacht voor je zelf en je eigen beleving maar je bent ook gevoelig voor wat iemand anders nodig heeft.
2.Vertrouwen in veiligheid
Voor iedereen is Waardig Wonen een duidelijke en veilige omgeving. Mensen weten wat er van elkaar verwacht wordt en wat je kunt verwachten. Duidelijk is waar de verantwoordelijkheden liggen; je vraagt er naar als dat niet duidelijk is. Een omgeving waarin verwacht wordt dat je elkaar ook respectvol durft aan te spreken en beschermt als je kwetsbaar bent. Doen wat je zegt en ook zeggen wat je niet doet.
3.Contact met aandacht
Waardig Wonen vindt het belangrijk dat het contact en de communicatie betrokken en oprecht is in het dagelijks handelen. Daarbij is “afspraak is afspraak”.

In de dagelijkse praktijk betekent dit:

  1. Bewoners in hun waarde laten
  2. Maximale aandacht voor bewoners
  3. In je eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven leven en zoveel mogelijk de dagelijkse dingen blijven doen
  4. Menselijke maat
  5. Zo min mogelijk bureaucratische beslommeringen
  6. Zeggenschap en betrokkenheid van familie
  7. In de maatschappij