Zorg vanuit het hart – Waardig Wonen

Elk team bestaat uit zo’n tien zelfstandige zorgverleners.
Capabel, met ervaring in de zorg en psychogeriatrie en met het hart op de goede plaats.

Zorg vanuit het hart

“…Elk team bestaat uit zo’n tien zelfstandige zorgverleners.
Capabel, met ervaring in de zorg en de psychogeriatrie en vooral met het hart op de goede plaats…”

Alle uren van de dag, zeven dagen in de week zijn er verzorgenden aanwezig om de bewoners te helpen. ’s Nachts is de bezetting een verzorgende per vier bewoners. Overdag zijn er vaak twee verzorgenden, zodat er voldoende aandacht is voor iedereen en ruimte voor activiteiten buiten de deur.

Rekenvoorbeeld

Bij vier bewoners met een indicatie vanaf een VV5 is het mogelijk om 24 uur per dag een bezetting te hebben met een verzorgde. Acht uur per dag is het zelfs mogelijk om dan een tweede begeleider in huis te hebben. Tel daar enkele uren familieparticipatie bij op en hulp van stagiaires, en iedereen krijgt de aandacht en zorg die hij of zij verdient.

Het persoonsgebonden budget

De bewoner en bewindvoerder zijn budgethouders van het persoonsgebonden budget waarmee de zorgprofessionals worden ingehuurd. Stichting Waardig Wonen assisteert bij de samenstelling van een liefdevol en kundig team.

24-uurszorg

Er zijn basisroosters van vier weken die herhaald worden, zodat de verzorgenden ook zoveel mogelijk vaste werktijden krijgen. Zo weet iedereen waar ‘ie aan toe is. Ruilen kan een keer voor komen: dat regelen de verzorgenden onderling via een whatsapp-groep.

Opleiding en kunde

Een belangrijk onderdeel van de zorg is gerichte educatie. Voor specifieke verpleegkundige handelingen krijgen de verzorgenden trainingen op maat. Stichting Waardig Wonen blijft bovendien nauw betrokken bij de coördinatie en bezetting van de zorgteams.