Over Stichting Waardig Wonen

Regelarm organiseren. Niet te moeilijk denken. Niet te veel bureaucratie. Niet zoveel overheadkosten.

Regelarm organiseren

Niet te moeilijk denken. Niet te veel bureaucratie. Niet zoveel overheadkosten. 

Gewoon vijf mensen die een huis gaan huren en samenwonen. Ze voelen zich verbonden met elkaar.
Zij – of hun bewindvoerders – vragen een persoonsgebonden budget aan. Stichting Waardig Wonen helpt bij de aanvraag en bij de inkoop van zorg.

Beleid en wet- en regelgeving

Niet te veel bureaucratie betekent niet dat Waardig Wonen geen rekening houdt met wet- en regelgeving. In ons beleidsplan “Dementie? Met zorg wonen als thuis” 2020-2024 leest u meer over onze organisatie met de strategische doelstellingen voor de periode 2020 – 2024 Beleidsplan Waardig Wonen 2020 – 2024

Waardig Wonen valt onder het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Dit kader is eigenlijk meer toegesneden op verpleeghuizen maar ook Waardig Wonen maakt elk jaar een kwaliteitsjaarverslag en kwaliteitsjaarplan waarbij Waardig Wonen zich spiegelt aan het kwaliteitskader. Daarmee leggen we ook verantwoording af over wat we gedaan hebben. Lees meer in het  SWW Kwaliteitsverslag 2018-2022 en Jaarplan Kwaliteit 2023 – def

Waardig Wonen is geen zorgorganisatie maar heeft er wel voor gekozen om de Zorgbrede Governance Code toe te passen (voor kleinschalige organisaties) en heeft daarom ook een klokkenluidersregeling vastgesteld. Deze code biedt vertrouwen in zorgorganisaties; de klokkenluidersregeling biedt de mogelijkheid misstanden te melden. Lees meer in de Klokkenluidersregeling Waardig Wonen

Binnen Waardig Wonen is er respect voor elkaar. Wij weten wat we van elkaar kunnen verwachten en spreken elkaar daar op aan. natuurlijk zijn er ook uitingen van ongenoegens. Soms kan dat leiden tot een klacht. Waardig Wonen vindt dat klachten en geschillen goed en op een onafhankelijke wijze behandeld kunnen worden. Waardig Wonen heeft daarom een  regeling voor het melden van klachten en geschillen incl. de daarbij behorende onafhankelijke vertrouwenspersoon voor de bewoners. Meer informatie in de regeling Klachten – vertrouwenspersoon – geschillen Waardig Wonen

Waardig Wonen vindt privacy een groot goed. Respect voor elkaar en het zorgvuldig omgaan met gegevens is vooral cultuur en gedrag bij ons. Daarnaast heeft Waardig Wonen een reglement waarin ook het inzage recht en het recht tot wijzigingen in is opgenomen namelijk het reglement Persoonsgegevens en registratie en privacy en Waardig Wonen 21 oktober 2020

Waardig Wonen vindt het leren en reflecteren op het eigen handelen belangrijk. Daarvoor zijn er  de team overleggen en maakt Waardig Wonen ook deel uit van het “Leernetwerk Kleinschalige Woonvoorzieningen voor ouderen en mensen met dementie in de Provincie Groningen”.  Ook is Waardig Wonen lid van het Netwerk Dementie Groningen met als doel een goed aanbod te kunnen doen aan mensen met dementie in de keten van thuis wonen tot en met het verpleeghuis. Waardig Wonen onderschrijft ook de Zorgstandaard Dementie en past deze zo veel mogelijk toe in de woningen. Lees meer in de Zorgstandaard-Dementie-2020

Evelien_Bax

Evelien Bax

Initiatiefnemer 

Evelien weet uit eigen ervaring hoeveel kleinschalige, huiselijke opvang voor mensen met dementie kan betekenen. Lees haar verhaal.

Het bestuur met 4 leden en een coördinator

Gert Schout

Voorzitter

Eelke Wiersma

Secretaris – Penningmeester

Petra Oden

Lid

Roelof Otten

Lid

Coördinator

Vacature – secretaris bestuur is waarnemer