Tarieven Waardig Wonen

Zorg wordt ingekocht met het persoonsgebonden budget uit
de Wet Langdurige Zorg (voorheen AWBZ). Stichting Waardig Wonen kan daarbij helpen.

Tarieven

Waardig Wonen is een stichting zonder winstoogmerk.

Zorg wordt ingekocht met het persoonsgebonden budget uit de Wet Langdurige Zorg (voorheen AWBZ). Een WLZ-indicatie is aan te vragen bij Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Met deze indicatie kan vervolgens een persoonsgebonden budget worden aangevraagd bij het zorgkantoor in uw regio. Een casemanager of contactpersoon bij stichting Waardig Wonen wil u daar graag bij helpen.

De woonkosten worden door de bewoners betaald uit hun AOW, WAO, pensioen of eigen vermogen. De eigen bijdrage die geldt bij de Wet Langdurige Zorg is in deze woonvorm meestal lager dan bij gangbare verpleeghuiszorg.

De lage eigen bijdrage voor zorg en de huurtoeslag voor lagere inkomens zorgen er samen voor dat het wonen in een Waardig Wonen-huis ook voor mensen met een kleinere beurs haalbaar is.

De hoogte van de kost en inwoning is afhankelijk van het huis en de kamer. Neem gerust contact op voor meer informatie.

 

Contact

Neem contact op voor meer informatie.

Neem contact met ons op