Kosten Waardig Wonen

Zorg wordt ingekocht met het persoonsgebonden budget uit
de Wet Langdurige Zorg. Stichting Waardig Wonen kan daarbij helpen.

Kosten

Waardig Wonen is een stichting zonder winstoogmerk. Wij bieden een thuis aan zowel mensen met alleen een AOW als mensen met hogere inkomens. De kosten zijn verdeeld over twee groepen. De kosten voor de zorg en de verblijfskosten.

De zorgkosten

De zorgverleners worden betaald uit het persoonsgebonden budget uit de Wet Langdurige Zorg. Dit PGB is door iedereen aan te vragen die 24-uurszorg nodig heeft. Om een PGB aan te kunnen vragen moet er een juiste indicatie zijn. Deze wordt vastgesteld door het CIZ, het Centrum Indicatiestelling Zorg.  U kunt dat zelf aanvragen maar ook met ondersteuning van een deskundige bijvoorbeeld een verpleegkundige, een casemanager dementie of een lid van een sociaal wijkteam. Informatie vindt u op de website van de SVB (Sociale Verzekeringsbank), het zorgkantoor Menzis en de belangenvereniging voor PGB-budgethouders Per Saldo. U kunt ook een beroep doen op stichting Waardig Wonen. U kunt zich daarbij laten ondersteunen door een onafhankelijke cliëntondersteuner. Neem gerust contact met ons op.
Kosten voor de huisarts, tandarts, fysiotherapie, bezoek aan ziekenhuis en dergelijke worden vergoed uit de eigen (aanvullende) zorgverzekering.

Verblijfskosten

De woonkosten worden door de bewoners betaald uit hun AOW, WAO, pensioen of eigen vermogen. De bewoner betaalt een maandelijkse vergoeding bestaande uit een huurprijs, een woonservicedeel en het verblijfsarrangement. De bewoner huurt een kamer maar heeft ook het medegebruik van de overige algemene ruimten. Het aantal m2 is het aantal m2 van de kamer met bij wijze van spreken bij 5 bewoners ook “1/5 deel ” van de overige ruimten in de woning. Er is huurtoeslag mogelijk. Onder het woonservicedeel vallen kosten als energie en water, schoonmaakkosten, belastingen etc. Onder het verblijfsarrangement vallen kosten als voeding, uitstapjes, kosten voor het wassen van de kleding etc.

De hoogte van de kost en inwoning is afhankelijk van het huis en de kamer. Neem gerust contact op voor meer informatie.

 

Contact

Neem contact op voor meer informatie.

Neem contact met ons op